10 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6540 de 10-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

ORDE 39/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d'Educació, per la qual es modifica el títol i l'article 1 i s'addiciona un article 9 a l'Orde 29/2010, de 20 d'abril, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula a la Comunitat Valenciana la prova d'accés a estudis universitaris per als alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, establida en el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/10/pdf/2011_6627.pdf

No hay comentarios: