8 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6538 de 08-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2011, del director general de Personal, per la qual es nomenen òrgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l'ingrés i l'adquisició de noves especialitats en el cos de Mestres, convocat per Resolució de 10 de març de 2011, de la Conselleria d'Educació
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/08/pdf/2011_6570.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2011, del director general de Personal, per la qual es nomenen els òrgans de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a l'ingrés, els accessos i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari i professors tècnics de Formació Professional, convocats per Resolució de 10 de març de 2011.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/08/pdf/2011_6572.pdf
http://www.blogger.com/img/blank.gif

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual es publica la relació de matèries optatives de disseny propi autoritzades i denegades a partir del curs 2011-2012 als centres de la Comunitat Valenciana que impartixen ensenyances d'educació secundària obligatòria
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/08/pdf/2011_6618.pdf

No hay comentarios: