17 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6545 de 17-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional i de la Direcció General de Personal, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2011-2012 impartisquen cicles formatius de Formació Professional.

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/17/pdf/2011_6971.pdf

No hay comentarios: