3 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6535 de 03-06-2011 es recull les següents resolucions

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 d'abril de 2011, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional de la Conselleria d'Educació, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenrotllament de la segona fase dels programes de qualificació professional inicial, convocades per l'Orde de 5 de març de 2010

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/03/pdf/2011_6395.pdf

No hay comentarios: