2 de junio de 2011

Disposicions DOCV

Al DOCV num. 6534 de 02-06-2011 es recull les següents resolucions:

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destins del concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres convocat per Resolució de 16 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/02/pdf/2011_6333.pdf

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de maig de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es convoca procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí en el cos de mestres per al curs 2011/2012
http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/02/pdf/2011_6396.pdf

Conselleria d'Educació

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 24 de maig de 2011, de la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació, per la que es convoca procediment d'adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en elshttp://www.blogger.com/img/blank.gif cossos docents de catedràtics d'ensenyança secundària i de professors d'ensenyança secundària, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de professors d'escoles oficials d'idiomes, professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny per al curs 2011/2012

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/02/pdf/2011_6397.pdf

Conselleria d'Educació

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2011, de la Secretaria Autonòmica d'Educachttp://www.blogger.com/img/blank.gifió, de la Conselleria d'Educació, per la qual es concedixen ajudes per a finançar activitats de formació de pares i mares d'alumnes, realitzades per les confederacions i federacions d'associacions de pares i mares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, convocades per l'Orde 5/2011, de 7 de febrer, modificada per l'Orde 21/2011, de 26 d'abril, de minoració de l'import global màxim previst en l'Orde 5/2011

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/02/pdf/2011_6186.pdf

No hay comentarios: